Leczenie wspomagające stało się nieodłączną częścią opieki onkologicznej od momentu rozpoznania nowotworu, poprzez fazę aktywnego leczenia do okresu rehabilitacji, zdrowienia i życia po raku. Działania te, obok typowych metod medycznych, obejmują również zaspokajanie emocjonalnych, społecznych i duchowych potrzeb pacjenta. Leczenie wspomagające może dotyczyć wszystkich rodzajów nowotworów oraz stopni ich rozwoju, ale jego rola jest szczególnie ważna w zaawansowanych stadiach choroby. Pozytywny wpływ sztuki na psychikę człowieka znany jest od dawna.

Arteterapia to leczenie sztuką, czyli muzyką, plastyką, ruchem lub literaturą. Nieważne, czy pacjent umie malować czy grać – arteterapia nie opiera się bowiem na zdolnościach, lecz na ekspresji twórczej. Arteterapia może być ukierunkowana zarówno na edukację, rekreację, jak i profilaktykę i korekcję zaburzeń.

W arteterapii sztuka potraktowana jest w sposób nietradycyjny. Dzieło stworzone podczas arteterapii nie musi odpowiadać określonym kanonom estetycznym. Celem pośrednim arteterapii jest również ekspresja uczuć, końcowym zaś – pozytywne zmiany zachowania i postaw wobec siebie i innych. W takim rozumieniu arteterapii podkreśla się jej terapeutyczne znaczenie.

Arteterapia pełni trzy podstawowe funkcje w aspekcie oddziaływań terapeutycznych: rekreacyjną (możliwość wypoczynku i nabierania sił), edukacyjną (dostarczanie dodatkowej wiedzy) i korekcyjną (przekształcanie szkodliwych mechanizmów na takie, które są bardziej wartościowe).

Schorzeniami leczonymi przy wykorzystaniu arteterapii są przede wszystkim: zaburzenia psychotyczne, zachowania afektywne, konsekwencje wykorzystania seksualnego, psychologiczne konsekwencje chorób nowotworowych, uzależnienia, trauma i przeżycie straty, autyzm, ADHD.

Główne cele arteterapii to:

  • diagnoza potrzeb emocjonalnych, poznawczo–rozwojowych i możliwości manualnych;
  • wzrost zdolności percepcyjno–poznawczych, emocjonalno–społecznych, uzewnętrznianie przeżyć i doznań, socjalizacja i usprawnianie możliwości ruchowych;
  • relaksacja, odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji.

Jeśli:

Twój stan zdrowia nie pozwala na podróże?

Chcesz zobaczyć, jak wyglądają muzea ?

Chcesz posłuchać wodospadu płynącego w lesie?

Masz bliskiego, który jest ciężko chory?

to wejdź na www.oknonasztuke.pl

Okno Na Sztukę jest otwarte dla Ciebie!

Okno Na Sztukę pozwala przenieść się osobom chorym przewlekle, chorym terminalnie, wykluczonym, seniorom, którzy z różnych powodów nie mogą podróżować w niedostępne dla nich miejsca.

Otwierając Okno Na Sztukę znajdziecie się Państwo w miejscach pełnych piękna, relaksu i dźwięków. Gdziekolwiek jesteście.