Nowotwory łagodne

Nowotwory łagodne to nowe masy tkankowe, które rosną powoli i przesuwają się, jednak nie niszczą  sąsiednich tkanek. W większości otoczone są torebką. Komórki nowotworowe są dobrze zróżnicowane, czyli podobne do komórek tkanki, z której się wywodzą. Leczenie takiej zmiany jest skuteczne, ponieważ  po jej całkowitym usunięciu (resekcji) nie następują nawroty. Nowotwór łagodny nie nacieka węzłów chłonnych, nie daje przerzutów.

Nowotwory miejscowo złośliwe

Nowotwory miejscowo złośliwe to grupa, która może naciekać sąsiednie tkanki, a także niszczyć okoliczne lub  powodować objawy spowodowane  ich uciskiem.  Po usunięciu mogą dawać wznowy i powodować nawrót choroby. Do guzów mieszanych należą np.  niektóre glejaki.

Nowotwory złośliwe

Nowotwory złośliwe nie posiadają torebki. Charakteryzuje je wzrost naczyń w ich obrębie i szybkie tempo rozwoju. Naciekają sąsiadujące struktury,  a także mogą dawać przerzuty do odległych narządów drogą naczyń krwionośnych lub chłonnych . Komórki w ich obrębie często się dzielą i mogą mieć zmieniony kształt .

Należy pamiętać, że nowotwór może mieć cechy spełniające kryteria z różnych grup, np.  posiadać torebkę, a mimo to dawać przerzuty odległe.

Upraszczając,  przyjmuje się zasadę, iż nowotwory złośliwe to nowotwory, które mogą dawać przerzuty drogą naczyń krwionośnych lub chłonnych.

Kolejny podział nowotworów to podział na typ nabłonkowy i nienabłonkowy. Podział opiera się na tym, z jakiej tkanki wywodzi się nowotwór.

Nowotwory nabłonkowe

Łagodne nowotwory nabłonkowe to przede wszystkim gruczolaki, brodawczaki i torbielaki,  w zależności od typu nabłonka z którego wywodzi się zmiana.

W przypadku złośliwych nowotworów nabłonkowych pojawia się pojęcie raka.

Rak jest to określenie dotyczące tylko tej grupy nowotworów. Jego nazwę tworzy się dodając nazwę rodzaju nabłonka macierzystego , np. rak gruczołowy, rak płaskonabłonkowy.

Nowotwory nienabłonkowe

W przypadku łagodnych nowotworów nienabłonkowych nazwy powstają poprzez przekształcenie nazwy tkanki, z której się wywodzą np. mięśniak, tłuszczak, a w przypadku złośliwych używa się słowa mięsak: mięsak naczyniowy (naczyniakomięsak) mięsak tłuszczakowy (tłuszczakomięsak) .

Inne typy to m.in. czerniak – nowotwór wywodzący się z komórek barwnikowych, chłoniak  – nowotwór złośliwy układu chłonnego, białaczka – bierze początek z komórek krwiotwórczych, znajdujących się w szpiku.

Pozostałe artykuły

Beta-karoten